کاراموزان گرامی می توانید فایل رزومه را از طریق لینک ذیل دریافت نمایید و پس از تکمیل نمودن  فرم ،آن را به آدرس ایمیل  

 inst.upartmunicipal@gmail.com

ارسال نمایید تا در صورت نیاز به همکاری با شرکت ها و دفاتر معماری جهت استخدام ، با شما هماهنگ گردد

فایل رزومه را از اینجا دریافت نمایید