دومین سالگرد افتتاح آموزشگاه معماری آپارتمان

برگزاری جشن دومین سالگرد افتتاح آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد آپارتمان

برگزاری دوره اسکیس و راندو دکتر مرتضی صدیق

.دوره اسکیس و راندو دکتر مرتضی صدیق در یازدهم تیرماه در بندرعباس توسط آموزشگاه آپارتمان برگزار گردید

افتتاح آموزشگاه معماری

اولین آموزشگاه تخصصی معماری در بندرعباس افتتاح گردید

مصاحبه ماهنامه ساحل بانو

'آموزشگاه معماری آپارتمان 'برترین هنر شهری

برگزاری ورکشاپ مهندسی طراحی نما

ورکشاپ مهندسی طراحی نما توسط استاد دانیال صدیقی برگزار گردید

بزرگداشت اولین سالگرد تاسیس آموزشگاه معماری آپارتمان

برگزاری اولین سالگرد تاسیس آموزشگاه معماری آپارتمان

تمامی حقوق برای صاحب سایت محفوظ است

طراحی توسط بهسامان